Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1738
Název záměru: Stavba stáje pro dojnice - farma Tisová
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTisováTisová u Tachova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2015 10:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PROGRES I s.r.o., Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ oznamovatele: 45348057
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2015
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1738_oznameni.pdf (3433 kB) - 21.05.2015 13:59:34
Informace o oznámení: PLK1738_infOznam.pdf (416 kB) - 21.05.2015 13:59:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2015
Datum nabytí právní moci: 04.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1738_zjistovaci.zip (1810 kB) - 03.07.2015 10:08:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: