Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1747
Název záměru: Stáj pro volné ustájení skotu, Železný Újezd
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihČížkovŽelezný Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2015 12:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Radovan Sochor, Železný Újezd 27, 335 63 Nové Mitrovice
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1747_oznameni.pdf (14589 kB) - 29.09.2015 10:00:08
Informace o oznámení: PLK1747_infOznam.zip (407 kB) - 29.09.2015 10:00:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2015
Datum nabytí právní moci: 08.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1747_zjistovaci.zip (2295 kB) - 05.11.2015 12:13:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: