Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1751
Název záměru: Skladová a výrobní hala, areál firmy Pfeifer Holz, s.r.o., Trhanov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PLK1751_duvodyUkonceni.pdf (214 kB) - 02.12.2015 15:53:16
Zařazení: II/5.2;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceTrhanovTrhanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2015 15:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pfeifer Holz, s.r.o., Trhanov 72, 345 33 Trhanov
IČO oznamovatele: 62618725
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1751_oznameni.zip (16326 kB) - 20.10.2015 09:46:44
Informace o oznámení: PLK1751_infOznam.zip (428 kB) - 20.10.2015 09:46:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: