Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1753
Název záměru: Středisko obchodu a služeb Plzeň – Kyšice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoKyšiceKyšice u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.12.2015 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITULI, a.s., Pod dálnicí 469/12, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ oznamovatele: 25605500
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1753_oznameni.zip (12957 kB) - 24.11.2015 10:06:24
Informace o oznámení: PLK1753_infOznam.pdf (419 kB) - 18.11.2015 15:51:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Datum nabytí právní moci: 19.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1753_zjistovaci.zip (3205 kB) - 16.12.2015 14:32:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: