Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1755
Název záměru: Lakovna, František Šperl – Sipamont, Tachov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovTachovTachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.01.2016 12:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Šperl - Sipamont, Okružní 2016, 347 01 Tachov
IČO oznamovatele: 12276111
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2015
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1755_oznameni.pdf (10051 kB) - 24.11.2015 14:54:23
Informace o oznámení: PLK1755_infOznam.pdf (335 kB) - 24.11.2015 14:54:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.01.2016
Datum nabytí právní moci: 12.02.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1755_zjistovaci.zip (1851 kB) - 12.01.2016 12:27:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Tachov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: