Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1777
Název záměru: Mikrofluidizace, rozšíření výrobních kapacit – Stříbro
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.4;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovStříbroStříbro
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2016 10:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOMODITATION a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO oznamovatele: 02733340
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.05.2016
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1777_oznameni.pdf (6450 kB) - 29.04.2016 08:06:37
Informace o oznámení: PLK1777_infOznam.pdf (526 kB) - 29.04.2016 08:06:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2016
Datum nabytí právní moci: 05.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1777_zjistovaci.zip (2269 kB) - 13.06.2016 10:31:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Stříbro
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: