Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1778
Název záměru: Sklad provozních kapalin p. č. st. 1573 k.ú. Kdyně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceKdyněKdyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 10:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AMP Automotive s.r.o., Nádražní 104, 345 06 Kdyně
IČO oznamovatele: 00670863
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2016
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1778_oznameni.zip (2798 kB) - 23.05.2016 16:43:31
Informace o oznámení: PLK1778_infOznam.pdf (524 kB) - 23.05.2016 16:43:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1778_zjistovaci.zip (2161 kB) - 27.06.2016 10:09:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Domažlice
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Kdyně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: