Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1783
Název záměru: Stavební úpravy stávající stáje pro dojnice - farma Březí u Meclova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceMeclovBřezí u Meclova
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2016 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Meclovská zemědělská a.s., Meclov 72, 346 01 Horšovský Týn
IČ oznamovatele: 64834646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1783_oznameni.pdf (1196 kB) - 31.05.2016 09:08:58
Informace o oznámení: PLK1783_infOznam.pdf (131 kB) - 31.05.2016 09:08:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1783_zjistovaci.pdf (222 kB) - 28.06.2016 12:52:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: