Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1787
Název záměru: Průmyslový park Litice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňLitice u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2018 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ., s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1787_oznameni.zip (18757 kB) - 28.06.2016 11:24:07
Informace o oznámení: PLK1787_infOznam.zip (57 kB) - 28.06.2016 11:24:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2018
Datum nabytí právní moci: 16.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1787_zjistovaci.zip (9346 kB) - 17.01.2018 07:46:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1787_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 17.01.2018 07:46:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: