Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1789
Název záměru: Retenční nádrže Balkovy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyDolanyBalkovy
Plzeňský krajKlatovyDolanyDolany u Klatov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2016 10:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Dolany, Dolany 188, 339 01 Klatovy
IČO oznamovatele: 00255424
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2016
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1789_oznameni.pdf (19551 kB) - 05.08.2016 11:15:08
Informace o oznámení: PLK1789_infOznam.pdf (603 kB) - 05.08.2016 11:15:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2016
Datum nabytí právní moci: 18.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1789_zjistovaci.zip (1700 kB) - 15.09.2016 10:44:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: