Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1797
Název záměru: Seník, přístřešek pro hospodářská zvířata, studna v k.ú. Vatětice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHartmaniceVatětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2016 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Panství Palvínov s.r.o., Plzenecká 22, 326 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 28660234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2016
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1797_oznameni.pdf (2957 kB) - 23.09.2016 09:27:35
Informace o oznámení: PLK1797_infOznam.zip (282 kB) - 17.10.2016 07:24:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2016
Datum nabytí právní moci: 06.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1797_zjistovaci.pdf (317 kB) - 07.11.2016 14:09:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: