Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1804
Název záměru: Stavba stáje pro výkrm býků – farma Hrádek u Sušice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHrádekHrádek u Sušice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2017 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Výrobní obchodní družstvo Svatobor, Hrádek 246, 342 01 Sušice
IČ oznamovatele: 49788795
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 20.12.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1804_oznameni.pdf (4718 kB) - 25.11.2016 12:33:19
Informace o oznámení: PLK1804_infOznam.pdf (526 kB) - 25.11.2016 12:33:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2017
Datum nabytí právní moci: 14.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1804_zjistovaci.zip (1704 kB) - 13.01.2017 09:27:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Sušice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: