Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1806
Název záměru: Stavební úpravy a výměna technologie v areálu Holzindustrie Chanovice s.r.o., SO 15, 16 - Výrobní a skladové haly
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/5.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyChanoviceChanovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2017 13:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pfeifer Holzs.r.o., Chanovice102, 34101 Horažďovice
IČO oznamovatele: 45349711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.01.2017
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1806_oznameni.zip (10611 kB) - 14.12.2016 12:56:32
Informace o oznámení: PLK1806_infOznam.zip (288 kB) - 14.12.2016 12:56:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2017
Datum nabytí právní moci: 21.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1806_zjistovaci.pdf (236 kB) - 24.01.2017 13:10:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: