Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1809
Název záměru: Přeložka silnice II/117 Měčín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyMěčínMěčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2017 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČ oznamovatele: 72053119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1809_oznameni.pdf (16755 kB) - 26.01.2017 10:09:18
Informace o oznámení: PLK1809_infOznam.pdf (523 kB) - 26.01.2017 10:17:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2017
Datum nabytí právní moci: 19.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1809_zjistovaci.zip (1919 kB) - 07.03.2017 10:34:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: