Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1823
Název záměru: Rybník - revitalizace Radbuzy, ř. km 104,8-108,3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.3;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceRybníkKorytany
Plzeňský krajDomažliceRybníkMostek u Rybníku
Plzeňský krajDomažliceRybníkRybník nad Radbuzou
Plzeňský krajDomažliceRybníkVelký Horšín
Plzeňský krajDomažliceRybníkZávist u Rybníku
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2017 09:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha
IČ oznamovatele: 70889953
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Radbuza - Nový Dvůr - Pila
Text oznámení záměru: PLK1823_oznameni.zip (15397 kB) - 11.04.2017 11:16:23
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PLK1823_infOznam.zip (260 kB) - 11.04.2017 11:16:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2017
Datum nabytí právní moci: 20.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1823_zjistovaci.zip (1883 kB) - 19.05.2017 09:27:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: