Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1834
Název záměru: I/22 Zavlekov - úprava trasy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyZavlekovSkránčice
Plzeňský krajKlatovyČíhaňPlánička
Plzeňský krajKlatovyČíhaňČíhaň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.07.2017 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Plzeň, Hřímalého 11, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1834_oznameni.zip (3800 kB) - 14.06.2017 09:16:28
Informace o oznámení: PLK1834_infOznam.zip (157 kB) - 14.06.2017 09:16:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2017
Datum nabytí právní moci: 29.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1834_zjistovaci.zip (1375 kB) - 19.07.2017 07:57:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: