Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1835
Název záměru: Farma Ošelín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovOšelínOšelín
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2017 07:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ra-Cow s.r.o., Racov 58, 348 02 staré Sedlo
IČ oznamovatele: 04805933
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1835_oznameni.pdf (6097 kB) - 23.06.2017 07:38:31
Informace o oznámení: PLK1835_infOznam.zip (160 kB) - 23.06.2017 07:38:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2017
Datum nabytí právní moci: 24.08.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1835_zjistovaci.zip (2026 kB) - 20.07.2017 07:50:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: