Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1836
Název záměru: Farma Valtířov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceNový KramolínValtířov u Nového Kramolína
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2017 08:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Druhá Valtířovská s.r.o., Dolní 367, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 28017579
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2017
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1836_oznameni.pdf (4125 kB) - 29.06.2017 07:52:58
Informace o oznámení: PLK1836_infOznam.7z (73 kB) - 29.06.2017 07:52:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2017
Datum nabytí právní moci: 05.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1836_zjistovaci.zip (1332 kB) - 04.08.2017 08:46:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: