Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1839
Název záměru: Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBolevec
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňKřimice
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňRadčice u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2017 14:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 00075370
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1839_oznameni.zip (68903 kB) - 20.07.2017 08:28:41
Informace o oznámení: PLK1839_infOznam.pdf (530 kB) - 20.07.2017 08:28:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2017
Datum nabytí právní moci: 30.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1839_zjistovaci.zip (3715 kB) - 28.08.2017 14:48:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: