Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1841
Název záměru: Revitalizace území po povrchové těžbě černého uhlí – lom Kristián, k.ú. Vranovice“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBřasyVranovice u Břas
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2017 08:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELRON CZ s r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha
IČ oznamovatele: 26387841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.08.2017
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1841_oznameni.zip (4539 kB) - 02.08.2017 09:47:23
Informace o oznámení: PLK1841_infOznam.zip (158 kB) - 02.08.2017 09:47:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2017
Datum nabytí právní moci: 12.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1841_zjistovaci.zip (3366 kB) - 06.09.2017 08:04:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: