Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1845
Název záměru: Areál pro živočišnou výrobu na p.p.č. 381/1, 384/1, k.ú. Svinná u Hlohovic
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyHlohoviceSvinná u Hlohovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2017 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HANTOS-agro, spol. s r.o.
IČO oznamovatele: 25217887
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2017
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1845_oznameni.zip (2626 kB) - 18.08.2017 10:26:40
Informace o oznámení: PLK1845_infOznam.zip (124 kB) - 18.08.2017 10:26:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2017
Datum nabytí právní moci: 31.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1845_zjistovaci.zip (1354 kB) - 27.09.2017 09:00:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Radnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: