Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1849
Název záměru: Farma Nový Čestín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyMochtínKocourov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2017 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, 339 01 Klatovy
IČ oznamovatele: 25245571
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1849_oznameni.7z (9048 kB) - 01.09.2017 10:44:08
Informace o oznámení: PLK1849_infOznam.zip (414 kB) - 01.09.2017 10:44:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2017
Datum nabytí právní moci: 28.10.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1849_zjistovaci.zip (617 kB) - 27.09.2017 10:48:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: