Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1851
Název záměru: Stáj pro chov dojnic Hyršov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceVšerubyHyršov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2017 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Štěpán Bečvář, Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 42837278
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.09.2017
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1851_oznameni.zip (8666 kB) - 07.09.2017 09:31:14
Informace o oznámení: PLK1851_infOznam.zip (290 kB) - 07.09.2017 09:31:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2017
Datum nabytí právní moci: 07.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1851_zjistovaci.zip (485 kB) - 05.10.2017 11:43:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: