Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1858
Název záměru: Novostavba areálu stavebnin v Hrádku na pozemcích s parcelními čísly 308/33, 308/35 a 308/36 v katastrálním území Nová Huť
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyHrádekNová Huť
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2018 14:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Josef Matoušek, Ovocná 146, 338 42 Hrádek u Rokycan
IČO oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.01.2018
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1858_oznameni.zip (7188 kB) - 13.12.2017 07:41:38
Informace o oznámení: PLK1858_infOznam.pdf (529 kB) - 13.12.2017 07:41:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2018
Datum nabytí právní moci: 02.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1858_zjistovaci.zip (2325 kB) - 01.02.2018 14:26:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Rokycany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: