Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1860
Název záměru: Průmyslový park Klatovy – Chaloupky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKlatovyKlatovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 11:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XXII, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ oznamovatele: 04677498
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.03.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1860_oznameni.zip (15049 kB) - 30.01.2018 11:56:36
Informace o oznámení: PLK1860_infOznam.pdf (659 kB) - 30.01.2018 11:56:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2018
Datum nabytí právní moci: 17.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1860_zjistovaci.zip (4121 kB) - 16.03.2018 11:51:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1860_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 16.03.2018 11:51:12
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: