Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1861
Název záměru: Plzeň - fluidní sušárna odvodněných kalů ČOV
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2018 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
IČO oznamovatele: 25205625
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2018
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PLK1861_oznameni.zip (107010 kB) - 02.02.2018 10:01:14
Informace o oznámení: PLK1861_infOznam.zip (291 kB) - 02.02.2018 09:07:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2018
Datum nabytí právní moci: 17.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1861_zjistovaci.zip (3756 kB) - 16.03.2018 12:27:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1861_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 16.03.2018 12:28:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: