Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1866
Název záměru: Výstavba kompostárny s kapacitou 4 000 t/rok Černošín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovČernošínLažany u Černošína
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2018 09:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín, 349 01 Stříbro
IČO oznamovatele: 49790927
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 24.05.2018
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1866_oznameni.pdf (3719 kB) - 23.04.2018 16:22:40
Informace o oznámení: PLK1866_infOznam.pdf (523 kB) - 23.04.2018 16:22:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2018
Datum nabytí právní moci: 12.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1866_zjistovaci.zip (1051 kB) - 11.06.2018 09:07:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1866_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 11.06.2018 09:07:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Stříbro
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: