Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1868
Název záměru: BUSINESS PARK VEJPRNICE – 2. ETAPA
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severVejprniceVejprnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Jul 12 10:50:50 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Amesbury - Plzeň Vejprnice s.r.o., Na Radosti 399, 155 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 28387694
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue May 22 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jun 21 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: Skořepa Zdeněk Ing.
Text oznámení záměru: PLK1868_oznameni.zip (13467 kB) - 22.05.2018 09:08:30
Informace o oznámení: PLK1868_infOznam.pdf (521 kB) - 22.05.2018 09:08:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2018
Datum nabytí právní moci: Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1868_zjistovaci.zip (757 kB) - 12.07.2018 10:49:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1868_infZjistovaci.pdf (339 kB) - 12.07.2018 10:50:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: