Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1869
Název záměru: Novostavba stájí pro telata Bílov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severBílovBílov v Čechách
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Jul 12 09:29:47 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bílovská zemědělská a.s., Potvorov č.p. 50, 331 41 Kralovice
IČ oznamovatele: 64356370
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon May 28 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK1869_oznameni.zip (26390 kB) - 28.05.2018 10:22:16
Informace o oznámení: PLK1869_infOznam.zip (282 kB) - 28.05.2018 10:22:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jul 12 00:00:00 CEST 2018
Datum nabytí právní moci: Tue Aug 14 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1869_zjistovaci.zip (753 kB) - 12.07.2018 09:29:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1869_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 12.07.2018 09:29:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: