Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1872
Název záměru: Protipovodňová ochrana Klatovy - Luby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKlatovyLuby
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2018 09:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
IČO oznamovatele: 00255661
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2018
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1872_oznameni.zip (6368 kB) - 20.06.2018 08:39:55
Informace o oznámení: PLK1872_infOznam.pdf (205 kB) - 20.06.2018 08:39:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2018
Datum nabytí právní moci: 04.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1872_zjistovaci.zip (1150 kB) - 03.08.2018 09:58:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1872_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 03.08.2018 09:58:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: