Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1876
Název záměru: Stavební úpravy OMD - Křenovy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceKřenovyKřenovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2018 09:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zeas Puclice a.s., Puclice č.p. 99, 345 61 Puclice
IČ oznamovatele: 00115592
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.08.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1876_oznameni.pdf (2866 kB) - 13.07.2018 08:19:48
Informace o oznámení: PLK1876_infOznam.zip (289 kB) - 13.07.2018 08:19:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2018
Datum nabytí právní moci: 27.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1876_zjistovaci.zip (916 kB) - 27.08.2018 09:16:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1876_infZjistovaci.pdf (340 kB) - 27.08.2018 09:16:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: