Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1877
Název záměru: Závod Hejná - zlepšení chovu prasat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyHejnáHejná
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2018 07:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lubská zemědělská, a.s., Na Šíji 257, 339 01 Klatovy
IČ oznamovatele: 25245571
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1877_oznameni.zip (11123 kB) - 17.07.2018 08:59:16
Informace o oznámení: PLK1877_infOznam.zip (477 kB) - 17.07.2018 08:59:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2018
Datum nabytí právní moci: 30.09.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1877_zjistovaci.pdf (232 kB) - 30.08.2018 07:15:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1877_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 30.08.2018 07:15:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: