Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1878
Název záměru: Závod Petrovice – zlepšení chovu prasat
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyMěčínPetrovice u Měčína
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.08.2018 15:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lubská zemědělská, a. s., Na Šíji 257, 339 01 Klatovy – Luby
IČ oznamovatele: 25245571
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2018
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1878_oznameni.zip (13536 kB) - 17.07.2018 13:25:13
Informace o oznámení: PLK1878_infOznam.pdf (523 kB) - 17.07.2018 13:59:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2018
Datum nabytí právní moci: 02.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1878_zjistovaci.zip (1697 kB) - 30.08.2018 15:04:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1878_infZjistovaci.pdf (340 kB) - 30.08.2018 15:04:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: