Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1885
Název záměru: Teletník a OMD Křenovy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceKřenovyKřenovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2019 12:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEAS Puclice a.s., Puclice 99, 345 61 Puclice
IČ oznamovatele: 00115592
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2018
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1885_oznameni.pdf (3680 kB) - 09.11.2018 09:08:50
Informace o oznámení: PLK1885_infOznam.zip (287 kB) - 09.11.2018 09:08:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2019
Datum nabytí právní moci: 16.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1885_zjistovaci.zip (425 kB) - 16.01.2019 12:20:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1885_infZjistovaci.pdf (338 kB) - 16.01.2019 12:17:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: