Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1886
Název záměru: Navýšení kapacity příjmu a zpracování odpadů EKO-SEPAR Nýřany
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/55;II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severNýřanyNýřany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: Fri Jan 18 08:20:10 CET 2019
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKO-SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany
IČ oznamovatele: 47714760
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Nov 09 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Sun Dec 09 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK1886_oznameni.7z (3392 kB) - 09.11.2018 09:15:21
Informace o oznámení: PLK1886_infOznam.zip (287 kB) - 09.11.2018 09:15:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Jan 18 00:00:00 CET 2019
Datum nabytí právní moci: Tue Feb 19 00:00:00 CET 2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1886_zjistovaci.zip (1735 kB) - 18.01.2019 08:20:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1886_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 18.01.2019 08:20:10
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: