Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1890
Název záměru: Umístění míchacího zařízení na využívání odpadů a dalších materiálů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBřasyKříše
Plzeňský krajRokycanyBřasyVranovice u Břas
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.03.2019 08:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GADEA s.r.o., Plovární 478/1, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 03735222
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 02.03.2019
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1890_oznameni.pdf (5077 kB) - 31.01.2019 08:42:29
Informace o oznámení: PLK1890_infOznam.zip (479 kB) - 31.01.2019 08:42:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2019
Datum nabytí právní moci: 16.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1890_zjistovaci.zip (3888 kB) - 08.03.2019 08:13:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: