Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1895
Název záměru: VGP Park Rochlov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/96;II/106;II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severRochlovRochlov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 07:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP Park Rochlov a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice
IČ oznamovatele: 07481152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2019
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PLK1895_oznameni.pdf (43216 kB) - 13.03.2019 09:37:18
Informace o oznámení: PLK1895_infOznam.zip (479 kB) - 13.03.2019 09:37:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2019
Datum nabytí právní moci: 30.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1895_zjistovaci.zip (1699 kB) - 26.04.2019 07:23:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1895_infZjistovaci.pdf (339 kB) - 26.04.2019 07:23:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: