Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1896
Název záměru: Stáje pro kuřata - farma Chocenický Újezd
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihLetinyChocenický Újezd
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.04.2019 07:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Porodna prasnic Seč, s..o., Klatovy - Luby č.p. 257, 339 01 Klatovy
IČ oznamovatele: 63987015
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 12.04.2019
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: PLK1896_oznameni.pdf (4783 kB) - 13.03.2019 13:22:56
Informace o oznámení: PLK1896_infOznam.zip (282 kB) - 13.03.2019 13:22:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2019
Datum nabytí právní moci: 28.05.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1896_zjistovaci.zip (571 kB) - 26.04.2019 07:36:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1896_infZjistovaci.pdf (341 kB) - 26.04.2019 07:36:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: