Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1899
Název záměru: MEA Metal Applications, s.r.o., výrobní hala
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/18;II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2019 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CH Projekt Plzeň s.r.o.
IČO oznamovatele: 25219235
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2019
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1899_oznameni.pdf (5637 kB) - 16.04.2019 09:55:40
Informace o oznámení: PLK1899_infOznam.pdf (108 kB) - 16.04.2019 09:55:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2019
Datum nabytí právní moci: 22.06.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1899_zjistovaci.zip (2395 kB) - 22.05.2019 10:45:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1899_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 22.05.2019 10:45:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: