Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1900
Název záměru: B&Bartoni – zařízení ke sběru, výkupu a úpravě ostatních odpadů – navýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňSkvrňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.06.2019 09:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: B&Bartoni, spol. s r.o., Doubravička 18, 294 30 Dolní Cetno
IČ oznamovatele: 26763915
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK1900_oznameni.zip (5031 kB) - 03.05.2019 10:07:09
Informace o oznámení: PLK1900_infOznam.zip (285 kB) - 03.05.2019 10:07:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2019
Datum nabytí právní moci: 12.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1900_zjistovaci.zip (2137 kB) - 11.06.2019 09:14:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1900_infZjistovaci.pdf (343 kB) - 11.06.2019 09:14:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: