Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1903
Název záměru: CTPark Stříbro - STR2
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/23
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovStříbroStříbro
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2019 10:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest spol. s r.o., Central trade Park D1, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2019
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1903_oznameni.zip (8765 kB) - 16.05.2019 07:13:31
Informace o oznámení: PLK1903_infOznam.zip (478 kB) - 16.05.2019 07:13:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2019
Datum nabytí právní moci: 20.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1903_zjistovaci.7z (1953 kB) - 19.06.2019 10:14:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1903_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 19.06.2019 10:14:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: