Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1906
Název záměru: Logistické centrum Přehýšov hala DC3/ Logistics centre Přehýšov - Hall DC3
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PLK1906_duvodyUkonceni.pdf (88 kB) - 22.07.2019 08:48:53
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severPřehýšovPřehýšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2019 08:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Prologis Czech Republic LXVIII s.r.o., Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany - Jažlovice
IČ oznamovatele: 07522151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1906_oznameni.zip (10704 kB) - 04.06.2019 11:17:05
Informace o oznámení: PLK1906_infOznam.zip (285 kB) - 04.06.2019 11:17:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: