Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1913
Název záměru: Plzeň - Rozvoj systému zásobování vodou ve vodárenské soustavě Švabiny a Holý Vrch, etapa 1
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/67
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBožkov
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBukovec
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňDoubravka
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňLobzy
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňÚjezd
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňČervený Hrádek u Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2019 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO oznamovatele: 25205625
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.08.2019
Zpracovatel oznámení: Blažíčková Helena Ing.
Text oznámení záměru: PLK1913_oznameni.zip (29977 kB) - 30.07.2019 08:36:16
Informace o oznámení: PLK1913_infOznam.pdf (107 kB) - 30.07.2019 08:36:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2019
Datum nabytí právní moci: 11.10.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1913_zjistovaci.zip (3326 kB) - 10.09.2019 10:03:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1913_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 10.09.2019 10:03:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: