Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1919
Název záměru: Průmyslový park Přeštice II.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihPřešticePřeštice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.03.2020 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ XXXIX s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha - Karlín
IČ oznamovatele: 06336701
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2019
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1919_oznameni.zip (26661 kB) - 18.10.2019 09:17:04
Informace o oznámení: PLK1919_infOznam.zip (284 kB) - 18.10.2019 09:17:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2019
Datum nabytí právní moci: 20.02.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1919_zjistovaci.zip (3897 kB) - 02.12.2019 09:34:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1919_infZjistovaci.pdf (372 kB) - 02.12.2019 09:34:13
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: