Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1920
Název záměru: KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/55;II/56;II/113
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňPlzeň 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.12.2019 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., Ke Kablu 289/7, 102 00 Praha - Dolní Měcholupy
IČO oznamovatele: 28674286
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2019
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: PLK1920_oznameni.zip (20696 kB) - 22.10.2019 08:26:37
Informace o oznámení: PLK1920_infOznam.pdf (519 kB) - 22.10.2019 08:26:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2019
Datum nabytí právní moci: 11.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1920_zjistovaci.7z (5021 kB) - 11.12.2019 10:59:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1920_infZjistovaci.pdf (373 kB) - 11.12.2019 10:59:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: