Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1934
Název záměru: KLEMENTKA – BAŠTA. ZAŘÍZENÍ PRO VYYUŽITÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajRokycanyBřasyKříše
Plzeňský krajRokycanyBřasyStupno
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.12.2020 08:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELRON CZ s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 26387841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2020
Zpracovatel oznámení: Bílek Ondřej RNDr.
Text oznámení záměru: PLK1934_oznameni.zip (9944 kB) - 18.06.2020 07:43:48
Informace o oznámení: PLK1934_infOznam.pdf (522 kB) - 18.06.2020 07:43:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2020
Datum nabytí právní moci: 22.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1934_zjistovaci.zip (4086 kB) - 06.08.2020 12:17:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1934_infZjistovaci.pdf (374 kB) - 06.08.2020 12:17:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýRokycanyMěstský úřad Radnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: