Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1935
Název záměru: Kompostárna Všeruby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažliceVšerubyMyslív u Všerub
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2020 09:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Recyklujeme – Kompostujeme, s.r.o., Polní 509, 332 09 Štěnovice
IČO oznamovatele: 08327025
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2020
Zpracovatel oznámení: Křivka Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PLK1935_oznameni.pdf (3805 kB) - 08.07.2020 10:04:33
Informace o oznámení: PLK1935_infOznam.zip (407 kB) - 08.07.2020 10:04:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1935_zjistovaci.zip (1043 kB) - 30.07.2020 09:18:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1935_infZjistovaci.pdf (453 kB) - 30.07.2020 09:18:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: