Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1937
Název záměru: Výstavba výrobní a skladové Haly C2, k.ú. Ostrov u Stříbra
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovKostelecOstrov u Stříbra
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2021 11:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade CZ 47, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 09112391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PLK1937_oznameni.zip (14770 kB) - 08.07.2020 09:58:30
Informace o oznámení: PLK1937_infOznam.zip (823 kB) - 08.07.2020 10:20:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2020
Datum nabytí právní moci: 22.09.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1937_zjistovaci.zip (595 kB) - 15.01.2021 11:58:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1937_infZjistovaci.pdf (456 kB) - 15.01.2021 11:58:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: