Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1939
Název záměru: Dočasná mobilní betonárna Holostřevy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/41
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovBorHolostřevy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2020 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.09.2020
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: PLK1939_oznameni.zip (17051 kB) - 28.08.2020 08:32:33
Informace o oznámení: PLK1939_infOznam.zip (824 kB) - 28.08.2020 08:32:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2020
Datum nabytí právní moci: 13.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1939_zjistovaci.zip (654 kB) - 10.09.2020 10:17:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1939_infZjistovaci.pdf (455 kB) - 10.09.2020 10:17:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: