Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1944
Název záměru: SN Neznašovy
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyBěšinyBěšiny
Plzeňský krajKlatovyStrážovLukavice u Strážova
Plzeňský krajKlatovyVrhavečNeznašovy
Plzeňský krajKlatovyVrhavečRadinovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.10.2020 08:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČO oznamovatele: 47116901
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.09.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PLK1944_oznameni.zip (31199 kB) - 31.08.2020 11:55:33
Informace o oznámení: PLK1944_infOznam.zip (407 kB) - 31.08.2020 11:55:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1944_zjistovaci.zip (381 kB) - 16.10.2020 08:59:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1944_infZjistovaci.pdf (451 kB) - 16.10.2020 08:59:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: